Renovatie Parkeergarage Centraal Arnhem, Kennis Event PNNL

Op 9 mei 2019 zal Solid Services aanwezig zijn en een presentatie geven tijdens het Kennis Event van PNNL. Dit Kennis Event staat in het teken van de renovatie van parkeergarage Centraal en andere zaken omtrent renovatie van parkeergarages.

Registreer hier
  • Quickscan inspectie
Solid Services is hét engineering- en adviesbureau voor het realiseren van duurzaam beheer en onderhoud van betonnen gebouwen en constructies.

Wat doet Solid Services?

Solid Services is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in schadeanalyse, onderhoud en beheer van betonnen gebouwen en constructies.

De afgelopen decennia is gebleken dat beton meer onderhoud vergt dan voorheen werd gedacht. Ook recente gebeurtenissen zoals onveilige balkon- en galerijconstructies zijn hier een goed voorbeeld van.
Wij snappen goed dat u zich liever bezighoudt met uw werk, dan met de kwaliteit en onderhoudsstaat van uw vastgoed. Dat vraagt om een betrouwbaar ingenieursbureau, die als geen ander begrijpt hoe betonnen constructies zich gedragen.

Solid Services inspecteert en analyseert gebouwen en constructies en geeft heldere adviezen aan gebouweigenaren over te nemen herstelacties, beheer- of onderhoudsstrategieën. Daarnaast wordt het gehele onderhoudstraject uit handen genomen, van aanbesteding tot en met oplevering.
Onze werkvelden zijn: de industrie, overheden, woningbouwverenigingen, onderwijs, VVE’s en grote vastgoedeigenaren/-beheerders. We staan bekend om onze flexibele werkwijze.

Hoe wij ieder project tot een goed einde weten te brengen? Door solide bruggen te bouwen tussen alle betrokken partijen. Nog belangrijker: door deze bruggen ook zelf te bewandelen voor onze klanten. Wij bekommeren ons om de kwaliteit en onderhoudsstaat van uw vastgoed, zodat u zich kunt bekommeren om uw business.

Geschiedenis

In 2007 is Solid Services opgericht door Patrick Dewez. Vijf jaar later werd Jelle Lecluijze mede-aandeelhouder en recent is ook Mart van der Veeren toegetreden tot het managementteam en is mede-aandeelhouder geworden. Hun gedeelde passies? Beton en renovatie.
Inmiddels behoort Solid Services tot de grotere, gespecialiseerde Nederlandse ingenieursbureaus op het gebied van beton en onderhoud.