Door toenemende belastingen, degradatie van materialen of beschadigingen kan de constructieve veiligheid van gebouwen en constructies in het geding komen. Solid Services voert analyses uit om de veiligheid van uw constructies te controleren.

Bestaande bouw versus nieuwbouw

Voor de constructieve veiligheid van gebouwen verwijst het Bouwbesluit in het geval van bestaande bouw naar andere normen dan in het geval van nieuwbouw.
Nieuwbouw constructies worden tegenwoordig ontworpen volgens de Eurocode. Een Europeesche normenreeks waarin onder andere belastingen op en rekenmethoden voor constructies zijn vastgelegd. De volgens de Eurocode aan te houden belastingen of rekenmethoden kunnen afwijken van vroegere regelgeving, waardoor constructies van voor 2010 mogelijk niet meer zouden voldoen als deze opnieuw berekend worden volgens de nieuwe normen.

Om afkeur van oude bestaande constructies of hoge kosten bij verbouw of renovatie te voorkomen, worden bestaande constructies beoordeeld volgens daarvoor speciaal ontwikkelde normen, de NEN 8700(-serie).

NEN 8700

De beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande constructies wijkt op enkele punten aanzienlijk af van nieuwbouw constructies. Zo is de periode dat een constructie nog mee moet gaan vaak anders dan de standaard referentieperiode bij nieuwbouw. Voor het bepalen of een constructie op enig moment nog voldoende veilig is, speelt de referentieperiode een belangrijke rol. Daarnaast bestaat bij bestaande constructies de mogelijkheid om metingen ter plaatse uit te voeren. Hierdoor kunnen de feitelijk aanwezige en actuele materiaalparameters (staalkwaliteit, betonkwaliteit, etc.), afmetingen van en belastingen op constructie worden gebruikt in rekenmodellen.

‘Plussen’ en ‘minnen’

Onze ervaring is dat er bij de beoordeling van bestaande constructies:

  • normtechnische te korten zouden kunnen zijn, als de huidige eisen van toepassing worden verklaard;
  • materiaaltechnisch vaak geen ernstige tekorten worden waargenomen;
  • degradatie van constructieonderdelen leidt tot sterkte-afname;
  • vaak hogere beton druksterktes worden gemeten;
  • wapeningsconfiguraties naar huidige inzichten tot andere belastingafdrachten kunnen leiden;
  • 3D rekentechnieken reserves aantonen die in een 2D benadering niet gevonden worden.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 013-5210262 of advies@solidservices.nl.

Voor vragen, een gratis intake of offerte op maat, neem contact op met Chris Suurmond of Rob Cools.