Solid Services is hét engineering- en adviesbureau voor het realiseren van duurzaam beheer en onderhoud van betonnen gebouwen en constructies.

Adviseren & Engineeren

De belangrijkste taak in het renovatieproces is het adviseren van onze opdrachtgevers. Door middel van een overzichtelijke rapportage geven we u helderheid over de levensduurverwachting en de herstelopties van een object.

We bundelen de resultaten van de inspectie en het laboratoriumonderzoek in een inzichtelijk rapport. We onderzoeken de soort schade, de oorzaak van de schade en de noodzakelijke herstelwerkzaamheden. Afhankelijk van de beoogde levensduur bieden we u een hersteladvies. Dit kan variëren van het accepteren van de schade of een lokaal herstel tot een complete renovatie of zelfs sloop van het object.

Meedenken en vooruitdenken
Solid Services neemt de tijd om het rapport toe te lichten, met u mee te denken en vragen te beantwoorden. Wat is onze visie op het object? Welke materialen passen het beste bij deze renovatie? Welke organisaties kunt u hiervoor het beste inschakelen? Met Solid Services aan uw zijde bent u verzekerd van optimaal duurzame en kostenbesparende beheerstrategieën.

Werkomschrijving of bestek
Op basis van een gekozen beheerstrategie en het daarbij horende programma van eisen wordt het advies omgezet in een eenduidige werkomschrijving of bestek.
Vervolgens kunnen offertes worden opgevraagd bij gespecialiseerde aannemers of kan een aanbesteding worden opgestart. Het voordeel van een werkomschrijving of bestek is dat de aanbiedingen van aannemers goed met elkaar vergeleken kunnen worden en er een selectie kan plaatsvinden op basis van prijs of andere criteria (bijvoorbeeld EMVI).
Een bestek vormt de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer en dus ook de prijsvorming bij aanbestedingen. Andere voordelen bijvoorbeeld op financieel vlak is het beschrijven van het meer-en minderwerk. Maar ook de kwaliteit van het werk wordt hierin met product- en/of systeemeisen en tot slot met externe kwaliteitscontroles vastgesteld.