Solid Services is hét engineering- en adviesbureau voor het realiseren van duurzaam beheer en onderhoud van betonnen gebouwen en constructies.

Begeleiden & Evalueren

Solid Services laat een opdrachtgever nooit achter in verwarring. Het is onze kracht u de juiste begeleiding te bieden tijdens de uitvoering van betonrenovatieprojecten. U kunt zich zodoende richten op uw business, terwijl wij de directie voeren over het project met alle betrokken partijen.

Er komt veel kijken bij herstelwerkzaamheden. U kunt erop vertrouwen dat wij hierbij het voortouw nemen tijdens het proces.

Kwaliteitscontroles
Solid Services kan als externe deskundige toezicht houden en kwaliteitscontroles uitvoeren op de werkzaamheden van de aannemer. Wij houden ons bezig met de kwaliteit van het renovatietraject door strikte kwaliteitstoetsing- en borging. Op basis van een vooraf overeengekomen inspectie en testplan (ITP) wordt de aannemer gecontroleerd in iedere fase van het bouwproces.

Projectbegeleiding
Wij houden graag de regie in eigen hand waarbij de communicatie direct en in korte lijnen verloopt. Tijdens de renovatie nemen we indien gewenst de volledige directievoering, het projectmanagement en het projectadvies op ons. Wij zijn dé belangrijke schakel tussen alle betrokken partijen. Dit doen we door duidelijk te communiceren. Heldere taal is cruciaal voor een succesvol renovatietraject.

Projectevaluatie

Van afgeronde projecten kun je leren door tijdens en na afloop van het project te evalueren en te reflecteren op het project. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van het project evalueren wij ieder project.
Het proces: Wat ging er goed en wat kon er beter? Wat is nodig om het volgende keer beter te doen?
De resultaten: Is het projectdoel bereikt? Wat zijn de succesfactoren van het project die hieraan hebben bijgedragen?
Het projectteam en samenwerking met betrokken partijen: Hoe was de samenwerking? Was er voldoende kennis, ervaring en competenties aanwezig?
Doel van het evalueren? Het levert verbetering van onze organisatie, in samenwerken, tijd, kwaliteit en tenslotte ook besparing van geld.