Vanaf 1 januari 2016 geldt er een onderzoeksplicht voor flatgebouwen gebouwd voor 1975. De betonnen galerij- of balkonvloeren van deze flats kunnen namelijk onveilig zijn.

Inspectie constructieve veiligheid balkon- en galerijvloeren

Hoe weet ik of mijn balkon- of galerij veilig is?

Door de overheid is een inspectieprotocol opgesteld dat gehanteerd dient te worden bij de onderzoeken naar de constructieve veiligheid van uw balkon of galerij. In dit protocol zijn vijf stappen opgenomen die doorlopen dienen te worden:

  1. Verkennend onderzoek vloeren en belastingen
  2. Onderzoek naar de wapening
  3. Constructieve beoordeling
  4. Onderzoek naar de kans op wapeningscorrosie
  5. Aanvullende constructieve beoordeling

Om te voorkomen dat u met onnodig hoge onderzoekskosten wordt geconfronteerd zal in eerste instantie een steekproef worden uitgevoerd aan 10% van de balkons of galerijplaten.

Werkwijze

Wij starten met een dossieronderzoek, waarbij we op zoek gaan naar relevante tekeningen en gegevens van de betonnen balkons of galerijen en het in het beton aanwezige wapeningsstaal.

Vervolgens beoordeeld een inspecteur de staat van uw balkon of galerij. Hierbij wordt de diepteligging van het wapeningsstaal met speciale meetapparatuur in kaart gebracht.
Ter verificatie van de diameter en de hart-op-hart afstand van de het wapeningsstaal zal dit op een aantal locaties vrijgehakt worden. Deze plekken zullen na afronding van de inspectie weer door ons worden hersteld.

Nadat alle resultaten bekend zijn, ontvangt u een helder adviesrapport waarin aangegeven staat of uw balkon of galerij veilig is. Indien uw balkon niet voldoet aan de eisen wordt een advies gegeven over de te nemen vervolgstappen en mogelijke herstelwerkzaamheden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 013-5210262 of advies@solidservices.nl.

Voor vragen, een gratis intake of offerte op maat, neem contact op met Chris Suurmond of Rob Cools.