Solid Services voert inspecties uit aan het Groot Handelsgebouw, hét icoon van de wederopbouw.

Groot Handelsgebouw Rotterdam

14 mei 1940. De binnenstad van Rotterdam wordt gebombardeerd en 388.000 m2 aan bedrijfsruimte gaat verloren.

Voor veel ondernemers is een nieuw bedrijfspand onbetaalbaar. Ondernemer Frits Pot komt nog tijdens de Tweede Wereldoorlog op het idee om de krachten te bundelen en maakt een eerste schets van een bedrijfsverzamelgebouw. Kort na de Tweede Wereldoorlog worden de plannen concreet. Architectenbureau Van Tijen en Maaskant krijgt de opdracht het Groot Handelsgebouw te ontwerpen.

De grootsheid van het Groot Handelsgebouw is een symbool van de nieuwe verhoudingen van de stad: Zo moet het ‘nieuwe’ Rotterdam eruitzien.

Het ontwerp is immens, vooral naar Nederlandse begrippen: 220 bij 85 meter met een hoogte van 43 meter. Begin jaren 50 werd gestart met de bouw van het Groot Handelsgebouw.

Anno 2020 is het Groot Handelsgebouw een uniek bedrijfsverzamelgebouw, waarin een groot aantal bedrijven zijn gevestigd.

De buitengevels van het Groot Handelsgebouw zijn onderworpen aan een grondige betoninspectie. De betonschades aan de voorgevel zijn geïnventariseerd en digitaal vastgelegd. Tevens zijn de schademechanismen beoordeeld en is een beeld gevormd van de diverse detailleringen en oppervlaktestructuren die zo kenmerkend en beeldbepalend zijn voor het Groot Handelsgebouw.

De buitengevels zijn bereikbaar gemaakt met behulp van Rope Access technieken (touw technieken). De inspecteurs van Solid Services zijn, naast de opleidingen binnen het vakgebied beton en onderhoud, opgeleid tot IRATA level I, dit wil zeggen opgeleid om werkzaamheden in touwsystemen te mogen uitvoeren.

Inspectie op moeilijk bereikbare plaatsen!

Niet altijd is de te onderzoeken constructie eenvoudig te bereiken. Vaak wordt gekozen voor de inzet van een steiger of hoogwerker. In overleg met een opdrachtgever kan uitgeweken worden naar het alternatief door middel van Rope Access, waarvan vaak nauwelijks hinder wordt ondervonden.

Voor meer informatie over onderzoek, herstel en restauratie van monumentaal beton kunt u contact opnemen met onze deskundige Harry Viveen.