Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II. Wilhelm vlucht na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland en koopt Huis Doorn in 1919 en woont hier tot 1941. Vandaag de dag is het een museum.

Museum Huis Doorn

Aan de voorzijde van het kasteel ter plaatse van de hoofdentree is een sierbetonnen trap aanwezig met sierbetonnen afdekkers en ornamenten aan de zijkanten van de trap. Boven de entree is een balkon aanwezig welke deels ook is opgebouwd uit sierbetonnen elementen. De elementen vertoonden schade in de vorm van scheuren in een onwillekeurig patroon met gevarieerde scheurwijdten, incidenteel waren schades zichtbaar in de vorm van afgekomen betondelen. Solid Services heeft inspectie en onderzoek uitgevoerd naar de scheurvorming en de aanwezige schades.

Vooraf aan het herstel
Na herstel
Vooraf aan restauratie
Na restauratie

Uit het monstermateriaal wat uit de sierbetonnen elementen komt is door middel van onderzoek waardevolle informatie gehaald van het oude bouwmateriaal. Zo is duidelijker geworden wat de oorzaken zijn van de schade en is voor een belangrijk deel vastgesteld wat de samenstelling van het materiaal is.

Nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend waren is door Solid Services een bestek geformeerd voor herstel van de schade, waarbij zoveel als mogelijk van het bestaande materiaal intact blijft en de reparaties zoveel als mogelijk in de kleur en structuur van het bestaande wordt afgewerkt.

Projectmanagement

Tijdens de uitvoering heeft Solid Services de bouwdirectie verzorgd en zijn uitvoeringscontroles en kwaliteitscontroles uitgevoerd geheel in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf. In mei 2020 is het geheel opgeleverd.