Solid Services heeft de voorgevel van het Calandlyceum te Rotterdam geïnspecteerd en onderzocht. De gevel betreft een kunstwerk en is vervaardigd van beton.

Calandlyceum Rotterdam

De voorgevel van het Calandlyceum in Rotterdam betreft een betonnen kunstwerk. Het kunstwerk is toonaangevend en vertoont reliëf in diverse vormen. De vraag is aan Solid Services gesteld de betonkwaliteit en de aanwezige schademechanismen te onderzoeken. Tevens is de schadehoeveelheid bepaald en is een hersteladvies opgesteld, waarbij esthetische eigenschappen zo veel als mogelijk behouden blijven. De gevel wordt in een later stadium gedemonteerd en verplaatst naar een andere locatie.

Betonschade
Diversen typen relief
Losgekomen betondeel
Schade
De betreffende voorgevel

Met een hoogwerker zijn de geveldelen bereikbaar gemaakt en is de gehele gevel binnen handbereik geïnspecteerd. Tevens zijn op discrete locaties monsters uit de gevel genomen om in ons laboratorium de betonkwaliteit te bepalen alsmede de permeabiliteit van het beton. Ook zijn carbonatatiediepten bepaald en is uitgesloten dat sprake is van chloridegeïnitieerde wapeningscorrosie.

De gevel betreft een kunstwerk.

Het kunstwerk is een werk van Louis van Roode (1914-1968). Louis van Roode was een beeldhouwer, een graficus en een kunstschilder. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte hij vooral als graficus en reclametekenaar. Na de oorlog was Van Roode, zoals vele beeldende kunstenaars, betrokken bij diverse wederopbouw-projecten van Rotterdam, waar hij opdrachten kreeg voor monumentale versieringen aan gebouwen.