De aanlegsteigers van de Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging in Muiden zijn vervaardigd van beton. Solid Services heeft een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de steigers.

Aanlegsteigers KNZ&RV

De aanlegsteigers van de Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging in Muiden zijn vervaardigd van beton alsook de fundatie van het havengebouw. De jachthaven ligt pal naast het Muiderslot en recht voor de jachthaven ligt Fort Pampus. De steigers zijn opgebouwd uit betonpalen met daarop betonnen kespen en daarop betonplaten. Vanaf de bovenzijde was niet veel schade waar te nemen, echter aan de onderzijde bleek dat niet het geval te zijn

Schade aan kesp
Schade aan fundatie havengebouw
Beeld bovenzijde aanlegsteiger
Morgenstond heeft goud in de mond
Beeld fundatie havegebouw

Met een ponton zijn de onderzijden van de steigers en het havengebouw bereikbaar gemaakt, zodat hier het beton binnen handbereik geïnspecteerd kon worden en zo een beeld kon worden gevormd van de algehele staat van de betonconstructie.

Naast een visuele inspectie zijn metingen aan de constructie uitgevoerd om de betonkwaliteit vast te stellen en de oorzaak van de schades te achterhalen. Uit de diverse delen van de aanlegsteigers en de fundatie zijn monsters gehaald, waarna deze in ons laboratorium zijn beoordeeld en geanalyseerd

Prognose van toekomstige schade!

Door inspectie- en onderzoeksresultaten in formules in te voeren kan een prognose worden gemaakt van mogelijke schade in de toekomst. De carbonatatiediepte en bepalingen van aanwezige chloriden op diverse diepten in het beton maken het mogelijk een reële prognose te maken van te verwachten schade binnen een periode van 10 jaar.