Voor het eerst sinds de ingebruikname is vorig jaar de gehele plant van AVR Afvalverwerking stilgelegd. Groot onderhoud aan de systemen maakte dat noodzakelijk. Solid Services voerde inspecties uit en begeleide de hersteloperatie van het koelwatersysteem.

Begeleiding shut-down koelwatersysteem

Na 45 jaar vol continu in dienst te zijn geweest ging in 2019 het koelwatersysteem twee weken uit dienst tijdens de Total Plant Shutdown van AVR Afvalverwerking B.V. Het koelwatersysteem dat bestaat uit betonnen en stalen boven- en ondergrondse leidingen en putten vormt een essentiële ader binnen het bedrijfsproces waarbij afval wordt verwerkt.

Aangezien het koelwatersysteem nog nooit onderzocht is op kwaliteit/integriteit en de conditie onduidelijk was, lag daar een enorme uitdaging. Niet enkel moest tijdens de stop het gehele systeem volledig geïnspecteerd en onderzocht worden, maar moesten ook de op voorhand onbekende schades hersteld worden. En dat in een periode van maximaal twee weken.

Solid Services heeft het gehele TPS-traject begeleid, van inspectie en advies tot en met begeleiding en oplevering van de herstelwerkzaamheden. Om dit mogelijk te maken is 24/7 een compleet onderzoeksteam, bestaande uit projectleiders en deskundig inspecteurs, op de site aanwezig geweest om de kwaliteit en staat van de constructieonderdelen te onderzoeken. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van betreding van de constructies en camera-technieken. Een goede beheersing van tijd maar zeker ook veilig werken is van groot belang geweest om dit tot een goed resultaat te brengen.

Om binnen de stop van twee weken ook direct de herstellingen uit te voeren heeft firma Totech Totaal Techniek B.V. 24/7 de werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestonden uit betonreparaties conform de CUR aanbevelingen 118 en 119. Tevens zijn op verschillende locaties inwendige reparatieklemmen aangebracht in de leidingen.

Het project is naar volle tevredenheid van alle partijen met succes afgerond!