Voor Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) inspecteerde Solid Services de betonnen en stalen onderdelen van de zoutverladingssteiger. Daarnaast werd een renovatiebestek opgesteld en begeleidde Solid Services het aanbestedingstraject.

Zoutverladingssteiger Delfzijl

Voor Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals), onze opdrachtgever op Chemie Park Delfzijl, inspecteerde Solid Services de betonnen en stalen onderdelen van de zoutverladingssteiger. Daarnaast werd een renovatiebestek opgesteld en begeleidde Solid Services het aanbestedingstraject. Op dit moment wordt door Solid Services de projectbegeleiding en kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Sinds het midden van de vorige eeuw wordt er steenzout gewonnen in de omgeving van Winschoten (Heiligerlee) en Veendam. Hier bevinden zich kilometers dikke zoutpakketten. Het zout wordt in de vorm van pekel naar de oppervlakte gepompt, getransporteerd naar Delfzijl en daar in zoutfabrieken verwerkt tot zout. Een deel van het zout wordt verkocht aan klanten in Europa en de Verenigde Staten. De zoutverladingssteiger is een kritisch onderdeel voor het beladen van zeeschepen met zout dat bestemd is voor overzeese bestemmingen.

Solid Services voerde inspecties uit aan de betonnen fundaties, de betonnen zwenkboog, de stalen buispalen en het remmingwerk. Op basis van de resultaten van de inspectie is door Solid Services een advies uitgebracht voor de renovatie.

Visuele inspectie van betonnen en stalen onderdelen
Voorbereiding voor duikinspectie stalen buispalen steiger en remmingwerk
Zwenkboog met stalen buitpalen
Schadebeeld voor herstel
In uitvoering
Aanbrengen van kathodische bescherming
Deeloplevering

In juli 2017 is gestart met de renovatie van het bovendeel van de verlader. De uitschuifbare arm, om het zout overal in het scheepsruim te laden, is geheel vervangen. Tevens werden de transportbanden en het ‘treinstel’, waarover de verlader zijdelings heen en weer beweegt tijdens het laden van de schepen gerenoveerd.

Omdat niet alles tegelijk kan worden gedaan, wordt in 2018 de betonnen boog, waarop die uitschuifbare zwenkarm van de verlader rust, aangepakt. Solid Services heeft voor deze werkzaamheden het renovatiebestek opgesteld en begeleide het aanbestedingstraject.

In verband met schade aan de betonnen delen ten gevolge van indringing van chloride koos Solid Services als herstelprincipe voor kathodische bescherming (KB). KB wordt toegepast om corrosie van wapening in betonconstructies te stoppen en te controleren. Corrosie van wapening is schadelijk omdat het de constructieve werking van de wapening aantast en doordat roestvorming het beton doet scheuren.

Bijzonderheden

Kathodische bescherming is naast een effectieve manier voor het stoppen of tegengaan van wapeningscorrosie in veel gevallen vaak een “GROEN” milieuvriendelijk alternatief voor conventionele reparatie van beton. De hoeveelheid te transporteren en te verwerken bouwafval is aanzienlijk minder dan bij traditionele reparatie en doordat minder gesloopt wordt is de milieubelasting in de vorm van stof en lawaai eveneens sterk gereduceerd. Dit is gunstig omdat de werkzaamheden boven het water plaats dienen te vinden, waarbij elke verontreiniging moet worden voorkomen. Ook de overlast voor de verlading wordt door een kortere doorlooptijd gereduceerd. Daarnaast wordt herhaaldelijk repareren voorkomen en is de applicatie op langere termijn uiteindelijk prijstechnisch gezien ook aantrekkelijker.