Solid Services heeft een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de betonnen geveldelen, betonnen raamkozijnen en de in het oog vallende scharnierspanten welke allen deel uit maken van het in 1912 gebouwde Voorfiltergebouw in Katwijk.

Voorfiltergebouw Katwijk

Het Voorfiltergebouw is in 1912 vermoedelijk naar ontwerp van C.J. van Spall, toenmalig directeur van de Leidsche Duinwater Maatschappij, gebouwd. Van 1912 tot 1956 hebben verschillende verbouwingen plaatsgevonden. Het Voorfiltergebouw betreft een Rijksmonument.

Solid Services heeft een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de betonnen geveldelen welke deel uit maken van het Voorfiltergebouw. Door het uitvoeren van grondig onderzoek op locatie en in ons laboratorium hebben we een goed beeld kunnen krijgen van de kwaliteit, de eigenschappen en de aanwezige schademechanismen in de historische bouwmaterialen

Fronton met jaartal van de bouw
Betonnen kozijn bij de bouw (1912) waren de kozijnen nog staal
Geprofileerde betonnen dakrand
Overzicht binnenzijde voorfiltergebouw, de scharnierspanten zijn goed zichtbaar.
Constructieve spantberekening van 1911

Na het uitgevoerde onderzoek heeft Solid Services een herstelplan opgesteld, waarbij grondig is onderzocht welke materialen en restauratietechnieken toegepast moeten worden, waarbij het karakter en beeld van het Rijksmonument niet verloren mag gaan. Gekeken is de te gebruiken herstelmaterialen zoveel mogelijk te laten overeenkomen met het bestaande.

Onderzoek en herstel van monumentaal beton

Het begint allemaal met grondig onderzoek naar de eigenschappen, heersende schademechanismen en schadeomvang van en aan het historische bouwmateriaal. Bij herstel is het doel verantwoord met deze materialen om te gaan, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft en het karakter en beeld zoveel als mogelijk bewaard blijft.

Voor meer informatie over onderzoek, herstel en restauratie van monumentaal beton kunt u contact opnemen met onze deskundige Harry Viveen.