De balkons van het appartementencomplex Lavendelhof 13-63 te Barendrecht zijn constructief weer in orde. De nieuwe balkonhekken zijn een aanzienlijke vermindering van de belasting op de balkons en geven het complex een frisse uitstraling.

Renovatie balkons Lavendelhof

In 2019 heeft Solid Services een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de uitkragende balkons van het appartementencomplex Lavendelhof 13-63 in Barendrecht. De balkons zijn geïnspecteerd en onderzocht conform CUR-publicatie 248.

Na de constructieve berekening aan de hand van de onderzoeksgegevens bleek dat een aantal balkons niet voldeden aan de minimale veiligheid zoals gesteld binnen de CUR-publicatie 248 respectievelijk NEN 8700.

Scheur in metselwerk
CUR 248 inspectie
Oude situatie
Kwaliteitscontrole
Nieuwe situatie
Gerenoveerde balkonvloer en nieuwe aluminium hek

Aan de hand van de uitkomsten uit het onderzoek is met de opdrachtgever gezocht naar een maatregelenpakket en herstelmethodiek, waarbij de bewoners naast een veilig balkon ook een betere uitstraling van het complex ervaren en is op basis hiervan een bestek geformeerd.

Als gewichtsbesparende maatregel zijn alle gemetselde borstweringen verwijderd en zijn aluminium hekken op de balkons geplaatst. Daarnaast zijn betonreparaties uitgevoerd en zijn de balkons voorzien van nieuwe vloerafwerking en een carbonatatieremmend schilderssysteem.

Solid Services heeft de woningbouwvereniging ondersteund bij de aanbestedingsprocedure, zo zijn ingediende plannen van aanpak beoordeeld, begrotingen getoetst en is hierna een advies uitgebracht voor de keuze van de aannemer.

Projectmanagement

Na de keuze van de aannemer heeft Solid Services de directievoering tijdens de renovatie verzorgd en zijn kwaliteits- en uitvoeringscontroles uitgevoerd.