Na een bouwtijd van ruim tweeënhalf jaar opende in april 2017 de diepste parkeergarage van Nederland. Solid Services voerde tijdens de bouw het toezicht en de kwaliteitscontroles uit voor applicatie van de (vloer)coatingsystemen.

Parkeergarage Lammermarkt

Solid Services heeft in opdracht van de bouwcombinatie Parkeergarages Leiden kwaliteitstoezicht en controles uitgevoerd tijdens de voorbereidingen en applicatie van de verschillende vloercoating systemen. De parkeergarage is de eerst gebouwde van twee grote ondergrondse parkeergarages in de monumentale binnenstad van Leiden. Het is diepste parkeergarage van Nederland (22 meter diep) en biedt een capaciteit aan ruim 500 auto’s.

Solid Services heeft het werkplan van de aannemer beoordeeld op: geschiktheid van de aangeboden coatingssystemen, de stroefheid van de diverse vloerdelen, levensduur aspecten en ten slotte op applicatietechnieken.

Tijdens de uitvoering zijn wekelijks controles op de betonnen ondergrond uitgevoerd (vochtmetingen/CM-Meting) en controles tijdens en na de applicatie. Gaandeweg de uitvoering zijn daarnaast ook kwaliteitsonderzoeken (indicatieve druksterkte metingen) aan de betonnen vloeren uitgevoerd, proefbelastingen op de ankers van de doorrijdbeveiliging uitgevoerd en is de bouwcombinatie bijgestaan met de scheur- en lekkageproblemen in de diepwand- en vloerconstructies.