Losliggende schollen, vallende betondelen en scheurvorming in de mouttoren gaven aanleiding voor zorgen bij de opdrachtgever over de staat van de constructie en de voortgang van het productieproces waarbij gerst wordt omgezet in mout.

Mouttoren Herent (België)

Solid Services is ingeschakeld om de algehele staat van de constructie in kaart te brengen. Puur kijkende naar de staat van het gebouw was sloop en nieuwbouw een overweging, echter productieverlies weegt daar hard tegen op. Een nieuw gebouw ernaast zetten om verlies te voorkomen is ook geen optie omdat hiervoor de vergunning niet verstrekt word. In overleg met de opdrachtgever is besloten het gebouw te renoveren.

Titanium-anode op betonnen liggers
Steigerwerk mouttoren
Controlerenmetingen tijdens de uitvoering

Uitgangspunt voor de renovatie was dat het productieproces op 4 van de 5 verdiepingen door moest gaan. Een productieproces waarbij veel warmte en vocht, verzadigd met chloriden, wordt gebruikt dat zijn weg vindt in de constructie. Dit gaf een behoorlijke uitdaging tijdens het conserveren van de betonnen delen.

Bijzonderheden

Door de inzet van kathodische bescherming op de primaire liggers van de vloerconstructie, is saneren tot voorbij de wapening niet noodzakelijk. Dit voorkwam verdere verzwakking van de hoofddraagconstructie en na berekeningen bleek dat daardoor een tijdelijke ondersteuning of lastenbeperking niet noodzakelijk was.

Om stofvorming te beperken in ruimten die direct grenzen aan productieruimtes is gekozen voor het verwijderen van de oude coatinglagen middels sponge-jetten; een proces van stralen met voorbehandelde sponsjes, waardoor stofvorming wordt tegen gegaan.