De monumentale watertoren aan de Dokweg te IJmuiden wordt onderworpen aan een grondige betonrestauratie. Solid Services heeft betononderzoek uitgevoerd, tevens is een constructieve beoordeling uitgevoerd en is een herstelplan geformeerd.

Monumentale watertoren wordt in ere hersteld.

Aan Dokweg in IJmuiden staat een monumentale watertoren daterend uit 1914-1915. De watertoren werd gebouwd in opdracht van het Rijk ter vervanging van een eenvoudige houten toren uit 1901. De nieuwbouw was nodig in verband met de grote uitbreiding van de door het Staatsvissershavenbedrijf (SVHB) geëxploiteerde havens wat een nieuw waterleidingnet noodzakelijk maakte. In 1954 nam de gemeente de watervoorziening over van het SVHB.

In uitvoering
Chloride geïnitieerde wapeningscorrosie
Materiaal uitname in verband met onderzoek
Wapening verdwenen door corrosie
Forse schade

Onlangs heeft Solid Services een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de watertoren. Zo is de oorzaak en ernst van de betonschade bepaald en zijn onder andere schademechanismen als carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie en chloride geïnitieerde wapeningscorrosie vastgesteld. Aanvullend is aan de hand van potentiaalmetingen in combinatie met destructief onderzoek corrosie activiteit van wapening beoordeeld op plaatsen waar nog geen schade zichtbaar was.

Constructieve beoordeling

Omdat sprake was van behoorlijke diameterafname van de wapening is een constructieve beoordeling uitgevoerd. Na het uitvoeren van de constructieve berekeningen is een projectspecifiek herstelplan voor de betonrestauratie opgesteld. Het corrosieproces wordt een halt toegeroepen door het toepassen van kathodische bescherming en de reparaties worden zoveel als mogelijk in de kleur en structuur van het bestaande hersteld zonder dat ingrepen nodig zijn die het oorspronkelijke beeld aantasten.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een constructieve beoordeling neem contact op met Harry Viveen of Jelle Lecluijze.