Solid Services 12,5 jaar!

Solid Services bestaat vandaag 12,5 jaar! Een mijlpaal!

Precies 12,5 jaar geleden is Solid Services begonnen ergens in een achterkamertje op zolder en nu staat er een heus bedrijf met bijna 20 medewerkers....

Jubileum Solid Services
Solid Services heeft een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de betonnen geveldelen, betonnen raamkozijnen en de in het oog vallende scharnierspanten welke allen deel uit maken van het in 1912 gebouwde Voorfiltergebouw in Katwijk.

Voorfiltergebouw Katwijk

Het Voorfiltergebouw is in 1912 vermoedelijk naar ontwerp van C.J. van Spall, toenmalig directeur van de Leidsche Duinwater Maatschappij, gebouwd. Van 1912 tot 1956 hebben verschillende verbouwingen plaatsgevonden. Het Voorfiltergebouw betreft een Rijksmonument.

Solid Services heeft een inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de betonnen geveldelen welke deel uit maken van het Voorfiltergebouw. Door het uitvoeren van grondig onderzoek op locatie en in ons laboratorium hebben we een goed beeld kunnen krijgen van de kwaliteit, de eigenschappen en de aanwezige schademechanismen in de historische bouwmaterialen. 

  • Fronton met jaartal van de bouw
  • Betonnen kozijn bij de bouw (1912) waren de kozijnen nog van staal
  • Geprofileerde betonnen dakrand
  • Overzicht binnenzijde voorfiltergebouw, de scharnierspanten zijn goed zichtbaar
  • Constructieve spantberekening van 1911

Na het uitgevoerde onderzoek heeft Solid Services een herstelplan opgesteld, waarbij grondig is onderzocht welke materialen en restauratietechnieken toegepast moeten worden, waarbij het karakter en beeld van het Rijksmonument niet verloren mag gaan. Gekeken is de te gebruiken herstelmaterialen zoveel mogelijk te laten overeenkomen met het bestaande.

Onderzoek en herstel van monumentaal beton

Het begint allemaal met grondig onderzoek naar de eigenschappen, heersende schademechanismen en schadeomvang van en aan het historische bouwmateriaal. Bij herstel is het doel verantwoord met deze materialen om te gaan, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft en het karakter en beeld zoveel als mogelijk bewaard blijft.

Voor meer informatie over onderzoek, herstel en restauratie van monumentaal beton kunt u contact opnemen met onze deskundige Harry Viveen. 

"Rijksmonument blijft behouden en krijgt weer een functie"