Gedurende het renovatietraject bewaken wij de kwaliteit door toezicht op de werkzaamheden en het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Op basis van projectspecifieke inspectie- en testplannen worden toets- en keuringsmomenten opgenomen in de planning.

Voor aanvang van het renovatietraject is het aan te bevelen de mogelijke herstelmethodes en –systemen nader te beoordelen.

Tijdens uitvoering is het, gezien de vele factoren die van invloed kunnen zijn op de eindkwaliteit van reparaties en eventueel aan te brengen coatingsystemen, van belang dat in iedere fase van de uitvoering de juiste zorg aan de uit te voeren werkzaamheden wordt besteed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding van de ondergrond, de hechtsterkte van de ondergrond, weersinvloeden en verwerkingsomstandigheden.

Solid Services stelt voor aanvang van de werkzaamheden een projectspecifiek inspectie- en testplan op. Hierin staan de beoordelingsmethoden en frequenties van keuringen omschreven. Zo is het voor alle betrokken partijen duidelijk wat er verwacht wordt en na welke bewerking er zogenoemde hold- en withnesspoints (stoppunten) zijn gepland.

De specialistische kennis van Solid Services kan een belangrijke bijdrage vormen aan het realiseren van een zowel technisch, esthetisch en economisch zo hoog mogelijk resultaat.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 013-5210262 of advies@solidservices.nl.

Voor vragen, een gratis intake of offerte op maat, neem contact op met Chris Suurmond of Rob Cools.