VvE Merellaan, Maassluis

Voorgevel met prefab betonnen gevelelementen (grindbeton)
Losliggende betondelen ter plaatse van de dakrand
Zeer lage betondekking heef geleid tot betonschade