Het was een intensief en uitdagend project van zes maanden: de renovatie van het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Solid Services begeleidde het complete project. Het resultaat? Een tevreden opdrachtgever en een provinciehuis dat weer jarenlang meekan.

Provinciehuis Noord Brabant

Toen er brokjes beton van het bovenste gedeelte van het provinciehuis vielen, trok de provincie Noord-Brabant bij ons aan de bel. Tijdens het eerste bezoek hebben we een onderzoeksvoorstel geschreven, om te achterhalen waar de schade vandaan kwam. Al abseilend ontdekten onze inspecteurs betonschade aan de achterzijde van de gevelplaten.

We hebben het provinciehuis een tijdje gemonitord, om te kijken of de situatie wel veilig was. Dit hebben we gedaan tot het moment dat de aanbestedingsprocedure was afgerond. Ook hebben we een bestek en een uitvraag geschreven voor de aannemers. Wij hebben de provincie geadviseerd in de inschrijvingen van de aannemers. En tijdens de daadwerkelijke renovatie hielden wij toezicht en voerden wij de kwaliteitscontroles uit.

Bijzonderheden

De renovatie moest om veiligheidsredenen ‘s nachts en in het weekend plaatsvinden. In totaal zijn er 1.100 gevelplaten van het dak gehaald, variërend van 800 tot 1.700 kilo per plaat. Met behulp van een grote torenkraan zijn de platen op een vrachtwagen geladen. De platen zijn in een hal in ‘s-Hertogenbosch gerepareerd. Uiteindelijk moesten deze platen opnieuw op het provinciehuis bevestigd worden. Een flinke operatie waar we met veel trots op terugkijken.