Tijdens de renovatie van de bol-segmentopleggingen van de brug werd schade geconstateerd aan de betonnen fundaties. Aan Solid Services werd gevraagd om de schades aan het beton te onderzoeken en daarbij een hersteladvies op te stellen.

Moerdijkbrug

De iets meer dan 1 kilometer lange verkeersbrug is grotendeels opgebouwd uit staal waarvoor zij in 1980 de nationale staalprijs heeft ontvangen. De stalen brugdelen zijn gelegen op in totaal negen brugpijlers en worden ondersteund door betonnen fundaties. In de loop der jaren is aan deze fundaties schade ontstaan in de vorm van scheuren en afgedrukte betonnen delen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de schades aan de fundaties zijn ontstaan door een combinatie van vorst en indringing van chloriden (schadelijke stoffen). Solid Services heeft voorgesteld de betonschades handmatig te repareren en deze te beschermen met een coatingsysteem om indringing van vocht en schadelijke stoffen tegen te gaan.

Bijzonderheden

De brugpijlers zijn te bereiken door een gang die in de stalen brugdelen is gesitueerd. Tijdens de inspectie is het geluid van razende voertuigen die zich over de brug bewegen goed te horen geweest. Een bijzondere inspectie onder één van de belangrijkste en drukste snelwegen van Nederland.