Solid Services werkt niet alleen voor opdrachtgevers in de industrie, maar ook voor het onderwijs. Voor Tilburg University gingen wij de hoogte in, om te inspecteren wat er precies aan de hand was met een van de universiteitsgebouwen.

Koopmansgebouw Tilburg University

Het Koopmans-gebouw is de hoofdingang van Tilburg University. Wat bleek? Er vielen stukjes beton naar beneden. Deze stukken brokkelden af van de voor- en achterzijde van het pand. Na onderzoek bleek dat de schade is ontstaan door wapeningscorrosie geïnitieerd door carbonatatie. Door indringing van koolzuurgassen (CO2) uit de lucht wordt de pH-waarde van het beton verlaagd. Hierdoor kan, indien dit proces tot de wapening reikt en bij voldoende aanwezigheid van vocht en zuurstof, de wapening gaan roesten. Omdat roestend staal een groter volume inneemt ontstaan spanningen in het beton die leiden tot scheurvorming en uiteindelijk het afdrukken van betondelen.

De schade had kunnen ontstaan doordat de betondekking op de wapening op veel locaties er laag bleek te zijn. De omgeving is door Solid Services per direct veilig gesteld en alle losliggende en valgevaarlijke betondelen zijn verwijderd.
Solid Services heeft geadviseerd om de betonschades te herstellen en de betonconstructie te voorzien van een waterdichte en carbonatatieremmende coating.

Daarnaast hebben we Tilburg University flink wat werk uit handen genomen door het gehele hersteltraject te begeleiden. Naast de inspectie en onderzoeken heeft Solid Services het bestek geschreven en het aanbestedingstraject verzorgd. Ook hebben we de directie over het project gevoerd, waardoor we de kwaliteit van de renovatie hoog konden houden.

Bijzonderheden

We hebben de inspectie uitgevoerd in een glazenwasserslift. Hierdoor konden we bij alle plekken komen waar schade is ontstaan. Een extra uitdaging was dat de colleges en het werk op de universiteit gewoon door moesten kunnen gaan.