Kademuren Zuidwillemsvaart

De 130 meter lange kademuur die jarenlang in gebruik geweest door bedrijven langs de Zuid-Willemsvaart is door Solid Services geïnspecteerd. Thans is de bedrijvigheid verdwenen en heeft de kademuur zijn functie verloren. Diverse voorzieningen van de voormalige bedrijven, zoals kraanvoeten en ander staalwerk, zijn nog wel aanwezig op de kademuur.

Er waren verschillende schademechanismen aanwezig in de vorm van afgedrukt beton met blootliggende en gecorrodeerde wapening, verticale scheurvorming en diverse mechanische schade. Onder de waterlijn waren geen gebreken geconstateerd.

Uit het onderzoek is gebleken dat door indringing van koolzuurgassen en vocht de wapening is gaan corroderen, met afgedrukt beton tot gevolg. De scheuren zijn ontstaan door krimp van het beton bij lage temperaturen in combinatie met de lange lengte van de kademuur.

Solid Services heeft de inspectie uitgevoerd door gebruik te maken van een drijvend ponton, waarbij de gehele kademuur bereikbaar is gemaakt. Het gedeelte onder de waterlijn is visueel geïnspecteerd en in kaart gebracht door een duikteam. Er was geen schade aangetroffen onder de waterlijn.

Bij dergelijke constructies is vaak te zien dat onder de waterlijn het beton goed geconserveerd blijft en dus geen schade vertoont. Het gedeelte waar de waterlijn fluctueert, is het meest kritisch aangezien hier lucht en vocht beide afwisselend aanwezig zijn.