Solid Services heeft in opdracht van Aveco de Bondt onderzoek verricht naar het spoorwegviaduct “De (Nieuwe) Hezelpoort” in het centrum van Nijmegen. Het viaduct is een Rijksmonument en is gebouwd tussen 1876 en 1879.

Hezelpoort Nijmegen

De Hezelpoort is een gemetselde gewelfbrug van baksteen met natuursteen elementen. Bovenop de gewelfbrug liggen drie spoorbanen. Er waren diverse gebreken aanwezig zoals scheurvorming met lekkages in de spuitbeton laag in het gewelf. Het schoonmetselwerk van de vleugelwanden had eveneens scheurvorming met lekkagesporen.

Het onderzoek was maakte onderdeel uit van verschillende voorbereidende activiteiten voor
geplande renovatiewerkzaamheden aan de Hezelpoort. In hoofdlijnen diende het volgende te worden
uitgevoerd:

  • de waterdichting van de gehele constructie;
  • herstel van de aanwezige scheuren in het spuitbeton en in het metselwerk;
  • esthetisch herstel van het spuitbeton en van het schoon metselwerk.

Bijzonderheden

Voor de waterdichting is gekozen om een folieconstructie boven het gewelf aan te brengen (vochtscherm) en is geadviseerd om constructieve grondinjecties uit te voeren.