Solid Services 12,5 jaar!

Solid Services bestaat 12,5 jaar! Een mijlpaal!

Precies 12,5 jaar geleden is Solid Services begonnen ergens in een achterkamertje op zolder en nu staat er een heus bedrijf met bijna 20 medewerkers....

Jubileum Solid Services
Het Korps Landwachtdienst (KLD) bouwde tussen 1951 en 1955 een netwerk van 276 hoge uitkijkposten verspreid over het hele land. De ene helft op bestaande gebouwen, de andere helft op speciaal gebouwde torens veelal uitgevoerd in beton.

Luchtwachttoren Koewacht

De luchtwachttoren in Koewacht maakt onderdeel uit van slechts een kleine groep luchtwachttorens die  nog aanwezig zijn in Nederland. De luchtwachttorens werden in de periode tussen 1950 en 1955 gebouwd door het Korps Luchtwachtdienst. De luchtwachttorens werden gebruikt als uitkijkposten en luisterposten om het luchtruim te bewaken in verband met mogelijke dreiging vanuit het oosten (Koude Oorlog). In totaal waren er in Nederland 276 uitkijkposten, waarvan ongeveer de ene helft op bestaande gebouwen en de andere helft op zich zelf staande torens.

De torens zijn vervaardigd uit de kenmerkende aan elkaar gekoppelde betonelementen van firma Schokbeton. 

  • Schade aan betonnen element
  • Schade aan oplegnok bordes
  • Drone opname bovenzijde
  • Beeld binnenzijde van onder naar boven

In de zomer van 2019 heeft Solid Services inspectie en onderzoek uitgevoerd aan de betonnen luchtwachtoren. Doel van de inspectie was een algeheel beeld te krijgen van de staat van de betonconstructie alsmede heersende schademechanismes. Ook is een inventarisatie van de aanwezige schade uitgevoerd en is een gedetailleerd beeld van de opbouw van de constructie verkregen. De toren ligt verscholen tussen achtertuinen en bomen en is vanaf de openbare weg nauwelijks te zien. 

Drone

De toren is maar liefst 22 meter hoog. Een veilige bereikbaarheid naar hoger gelegen delen in de toren was niet gewaarborgd derhalve is een drone ingezet. De drone heeft het mogelijk gemaakt een goed beeld te vormen van de hoeveelheid schade aan de hoger gelegen delen, waarna een gedetailleerde restauratiebegroting door Solid Services is opgesteld. 

"Monumentaal erfgoed verscholen tussen achtertuinen en bos"