Solid Services 12,5 jaar!

Solid Services bestaat 12,5 jaar! Een mijlpaal!

Precies 12,5 jaar geleden is Solid Services begonnen ergens in een achterkamertje op zolder en nu staat er een heus bedrijf met bijna 20 medewerkers....

Jubileum Solid Services
Begin 2019 heeft Solid Services een grondige inspectie en onderzoek uitgevoerd aan het betonnen brugdek van de Brug Kolenhaven te Genk. Naast heersende schademechanismen wordt een beeld verkregen van de kans op mogelijke schade in de toekomst.

Brugdek Brug Kolenhaven Genk

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het afgelopen decennium een enorme toename. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal wordt geïnvesteerd in de verdere uitbouw van het Albertkanaal en worden bruggen verbreed en verhoogd om de capaciteit van de binnenvaart op een veilige manier te vergroten.      

De brug nabij Koolhaven te Genk maakt onderdeel uit van dit project. 

De constructie van de brug is voor een groot deel opgebouwd uit stalen liggers die met elkaar verbonden zijn door middel van klinknagels. De landhoofden worden vernieuwd, tevens zal de brug verhoogd en verbreed worden. Solid Services is gevraagd een inspectie en onderzoek uit te voeren aan het betonnen brugdek. 

  • Brugdek bovenzijde voorzien van asfaltverhardingen
  • Fragment van onderzijde brugdek
  • Schade aan brugdek en corrosie van staal
  • Aanzicht brug

Door middel van het uitvoeren van een visuele inspectie en het uitnemen van voldoende monstermateriaal wordt na onderzoek in ons laboratorium een algeheel beeld verkregen van de status van het brugdek, tevens worden schademechanismen vastgesteld alsmede de omvang van de schade. Tot slot wordt op basis van een analyse van de verzamelde onderzoeksgegevens een beeld gecreëerd van de restlevensduur van de brug.

"Dit onderzoek geeft ons een beter beeld van het beton in de verre toekomst"