‘In Nederland gaan we zorgvuldig om met onze monumenten, waardoor een groot deel gelukkig in goede staat verkeert. Om dit zo te houden zijn gespecialiseerde adviseurs onmisbaar bij het onderhoud en de restauratie van monumenten. Zij leggen de verbinding met de eisen van vandaag, zoals verduurzaming, brandpreventie, bemaling en monitoring. Een erkend adviesbureau werkt onafhankelijk en brengt een advies uit dat volledig in dienst staat van de kwaliteit’, aldus Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

01 feb 2022

Solid Services is Erkend Monumenten Adviesbureau

ERM certificering

Met gepaste trots heeft Solid Services haar certificering voor Erkend Monumenten Adviesbureau ontvangen! 

Wilt u informatie over het onderhoud of de restauratie van monumenten? Neem dan contact op met Harry Viveen.