Brand kan enorme schade toebrengen aan beton- en staalconstructies, waarbij soms de de constructieve veiligheid niet meer gewaarborgd is. Solid Services voert onderzoek uit om schade-omvang vast te stellen en de constructieve restwaarde te beoordelen.

16 apr 2020

Onderzoek brandschade

Brand kan forse schade toebrengen aan beton- en staalconstructies. Afhankelijk van de duur van de brand en de vrijgekomen hitte kan de schade soms de constructieve veiligheid van een object in gevaar brengen.

Zo kan beton zijn sterkte verliezen ten gevolge van degradatie van de cementsteen, spatten van betondelen en het ontstaan van inwendige scheuren. Daarnaast veranderen de eigenschappen van (wapening)staal indien blootgesteld aan te hoge temperaturen. Dit gebeurd ook door de plotselinge afkoeling van het materiaal door bluswater.

Aangetast beton door brand
Schade aan betonnen balk
Ontstane scheuren in beton
Controleren beton op scheuren en degradatie
Hardheidsmeting staal
Marco opname staal

Solid Services voert inspecties en onderzoeken uit aan door brand getroffen objecten, Hierbij wordt de omvang van de schade vastgesteld en wordt beoordeeld of de materiaaleigenschappen zijn veranderd. Op basis van deze onderzoeksgegevens wordt vastgesteld of de constructieve veiligheid in gevaar is.

Aan de hand van de inspectieresultaten zal indien nodig een gedetailleerd herstelplan worden opgesteld.

Onderzoek staalconstructies

Naast onderzoek aan betonconstructies, voert Solid Services onderzoek uit aan stalen objecten. Zo zal bij brand onder andere worden vastgesteld of de sterkte eigenschappen en microstructuur van het staal zijn veranderd ten gevolge van extreme opwarming en de plotselinge afkoeling door het bluswater.