Solid Services is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau, gespecialiseerd in schadeanalyse, onderhoud en beheer van betonnen gebouwen en constructies.

07 apr 2020

Inspectie met behulp van Rope Access

Inspectie en onderzoek van constructies

Solid Services voert inspecties uit conform de daarvoor geldende richtlijnen en aanbevelingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende inspectieklassen. Van een globale schouw tot technische inspecties en diepgaande schade-analyses waarin de restlevensduur van het object wordt bepaald.
Het doel van de opdrachtgever staat altijd aan de basis voor de wijze waarop de inspecties en analyses worden uitgevoerd.

Werken op hoogte

Niet altijd is de te onderzoeken constructie, of zijn onderdelen daarvan, eenvoudig te bereiken. In overleg met de opdrachtgever wordt dan bepaald welke bereikbaarheidsvoorzieningen worden ingezet. Vaak wordt hierbij gekozen voor de inzet van steigers of hoogwerkers. In sommige gevallen geven deze voorzieningen dusdanige beperkingen voor doorgang van verkeer of processen, waardoor uitgeweken moet worden naar alternatieven. Rope Access is het juiste alternatief voor het bereikbaar maken van constructiedelen als steigers en hoogwerkers geen optie zijn.

Industrial Rope Access Trade Organisation

Solid Services heeft deskundig inspecteurs die IRATA gecertificeerd zijn. Dit wil zeggen dat deze personen zijn opgeleid om werkzaamheden in touwsystemen te mogen uitvoeren.
IRATA (Industrial Rope Access Trade Organisation) is eind jaren ’80 opgericht in het Verenigd Koninkrijk en is inmiddels de standaard geworden op het gebied van werken met behulp van touwsystemen. De door IRATA ontwikkelde touwtoegangstechniek wordt gebruikt in een breed scala van reparatie-, onderhouds-, inspectie- en toegangswerkzaamheden

De inspecteurs van Solid Services zijn, naast de opleidingen binnen het vakgebied beton en onderhoud, opgeleid tot IRATA level I.
Solid Services werkt voor de uitvoering van werkzaamheden altijd samen met IRATA gecertificeerde bedrijven en onder begeleiding van een IRATA supervisor level III.

Solid Services is ISO 9001 en VCA** gecertificeerd.

Meer informatie?

Wilt u de conditie van uw assets in kaart brengen, maar is uw object moeilijk bereikbaar? Neem dan contact op met Rob Cools of Jelle Lecluijze voor het bespreken van de mogelijkheden van inspecties met behulp van Rope Access technieken.