16 mrt 2020

Coronabeleid Solid Services

Beste Relatie,

Solid Services B.V. heeft voorzorgsmaatregelen getroffen betreffende het COVID-19 virus (Corona).

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan het tegengaan van mogelijke verdere verspreiding. Wij volgen hierin het advies van het RIVM en Rijksoverheid.

Medewerkers van Solid Services zijn de afgelopen 14 dagen niet in de risicogebieden geweest zoals aangegeven door het RIVM. Medewerkers met eventuele klachten zoals aangegeven door het RIVM werken uit voorzorg thuis. Het contact met collega’s en externen wordt op deze wijze voorkomen.

Indien werkzaamheden op externe locaties moet worden uitgevoerd, zoals inspecties en onderzoeken, worden medewerkers ingezet die vrij zijn van klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Deze personen zijn dus volledig vrij van klachten die het RIVM heeft benoemd.
Gezien het zeer beperkte risico op verspreiding van het virus door deze personen, doordat contact met derden gedurende de werkzaamheden beperkt is en deze veelal buiten plaatsvinden, achten wij het verantwoord om deze werkzaamheden door te laten gaan.

Solid Services doet er alles aan om er voor te zorgen dat medewerkers vrij zijn en blijven van klachten en dat de juiste maatregelen zijn genomen om besmetting te voorkomen. De richtlijnen van het RIVM worden ten strengste opgevolgd. Vergaderingen en meetings worden derhalve bij voorkeur via online toepassingen georganiseerd.

Aangezien de richtlijnen iedere dag kunnen wijzigen, worden deze dan ook iedere dag geraadpleegd en aangepast daar waar nodig. https://www.rivm.nl

Solid Services denkt, indien noodzakelijk, graag met u mee om te zoeken naar andere werkvormen om zo gezamenlijk te borgen dat werkzaamheden niet stagneren.

Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie.