Als vakdeskundige is Solid Services aangesloten bij de VABOR. VABOR is een vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie en geïnteresseerde personen met affiniteit voor de betonreparatiebranche.

De vereniging is opgericht op 28 december 1992 om invulling te geven aan een behoefte van zowel beheerders van onroerend goed als de betonreparatiebranche (VBR en VLB). Deze marktpartijen wilden heldere en kwalitatief hoogwaardige adviezen, die in overeenstemming zijn met de wensen van de beheerders en die voldoen aan de laatste stand van zaken binnen de techniek.

VABOR kent diverse soorten leden. Ten eerste adviesbureaus en hun medewerkers met relevante kennis van het vakgebied. Een actueel overzicht van de aangesloten adviesbureaus wordt gepubliceerd in de VABOR-Nieuwsbrief, die drie maal per jaar verschijnt. Ten tweede is er een brede vertegenwoordiging van belangstellende leden uit alle segmenten van de bouw, zoals opdrachtgevers, eigenaars en beheerders van onroerend goed, aannemers en leveranciers van hersteltechnieken en materialen.

VABOR stelt zich ten doel om het vakgebied van de betonreparatie-adviseur te promoten en een duidelijke plaats te geven binnen de Nederlandse adviesmarkt. Daarnaast neemt het verbreden van de toegankelijkheid van vakkennis en het vergroten van onafhankelijke en betrouwbare advisering een belangrijke plaats in. Binnen de vele activiteiten van VABOR is kennisoverdracht een duidelijk speerpunt.

Kennisoverdracht vindt in eerste instantie plaats tijdens bijeenkomsten voor de aangesloten adviesbureaus en algemene ledenvergaderingen. Vervolgens wordt over deze onderwerpen gediscussieerd in de algemene ledenvergaderingen. Tot slot worden de steeds wisselende thema’s tijdens studiebijeenkomsten gepresenteerd door (VABOR) vakdeskundigen. Deze onderwerpen hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het betreffende vakgebied, resultaten van onderzoeken, schademechanismen, reparatietechnieken, unieke reparatieprojecten, introductie en ‘performance’ van niet-destructieve meetapparatuur, reparatiemortels, coatings, etcetera.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie, nieuwsbrieven, lezingenprogramma et cetera op de website van de VABOR

www.vabor.nl