Als vakdeskundige is Solid Services aangesloten bij het KB Kenniscentrum. Het KB Kenniscentrum is een stichting met als belangrijkste doelstelling het delen en verbreden van de kennis op het gebied van kathodische bescherming van wapening in beton.

Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op beton- en staalconstructies. Hoewel het een beproefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering.  Om de techniek “Kathodische bescherming” bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken heeft een aantal partijen het initiatief genomen de stichting “KB-kenniscentrum” op te richten. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop.

Dit wordt bereikt door:

 • Kennisoverdracht op gebied van:
  >wat de mogelijkheden van kathodische bescherming zijn;
  > welke uitvoeringen en systemen momenteel toepasbaar zijn;
  > welke materialen en producten beschikbaar zijn voor kathodische bescherming;
 • het uitwisselen van ervaringen en oplossingen tussen de leden onderling;
 • het verlagen van de drempel voor het toepassen van kathodische bescherming;
 • het promoten van milieuvriendelijk (groene karakter) van Kathodische bescherming;
 • het toelichten van het duurzame karakter van kathodische bescherming;
 • het bieden van een discussie platform.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie, nieuwsbrieven, lezingenprogramma et cetera op de website van het KB Kenniscentrum

www.KB-kenniscentrum.nl