Na een eerder afgegeven inspectiesignaal heeft het ministerie van Wonen en Rijksdienst een onderzoeksplicht opgelegd aan gebouweigenaren van galerijflats die gebouwd zijn voor 1975.

22 dec 2015

Onderzoeksplicht balkon- en galerijvloeren

igenaren van galerijflats in Nederland die gebouwd zijn voor 1975, hebben vanaf 1 januari 2016 een onderzoeksplicht naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. De gemeentes moeten toezicht houden op de controles. Als nadere studie uitwijst dat de constructie onvoldoende veilig is, moet de eigenaar van de flat maatregelen nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012.
Gezien de kans dat deze oude galerijvloeren uiteindelijk bezwijken, moet er op korte termijn actie worden ondernomen.

De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar gebouw. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk ‘in een staat te brengen, te laten komen of te houden’ die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Ministerie van Wonen en Rijksdienst verplicht gebouweigenaren daarom nu om:

  • gebouwen te inventariseren op de aanwezigheid van het betreffende type galerijvloeren;
  • vervolgens de betreffende galerij- of balkonvloeren te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige;
  • maatregelen te nemen als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is.
Antillenflat Leeuwarden
Antillenflat Leeuwarden

Solid Services kan, als onafhankelijk deskundig ingenieurs- en adviesbureau, deze controle voor u uitvoeren. Solid Services heeft de afgelopen jaren tientallen inspecties van galerij- en balkonvloeren uitgevoerd.

Uit onderzoeksgegevens die vanaf 2012 verzameld zijn, blijkt dat circa 40% van de onderzochte galerijflats, niet voldoen aan de veiligheidseisen. Mocht blijken dat de galerijvloer constructief niet voldoende veiligheid biedt, dan is actie noodzakelijk. Solid Services kan u ook in dit traject bij staan.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 013-5210262.