In mei 2017 is de nieuwbouw parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoeken naar de oorzaak bleek dat het probleem lag in een onvoldoende afschuifsterkte van het aansluitvlak tussen de breedplaatvloer en het ter plaatse gestort beton

22 mei 2019

Definitieve rekenregels breedplaatvloeren

Het vervolgonderzoek naar de constructieve veiligheid van bestaande breedplaatvloeren, welke is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) door Adviesbureau Hageman samen met TNO, is afgerond. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapport met rekenregels voor het beoordelen van bestaande breedplaatvloerconstructies. De rekenregels hebben betrekking op vloerconstructies met een significant positief moment haaks op de naden tussen 2 breedplaatvloeren. Bij dit kritische vloerdetail dient de koppelwapening het moment in de vloer over te dragen naar de wapening in de breedplaten (schil) zelf.

Dit kritisch detail kan voorkomen ter plaatse van de langsnaden bij een vloerconstructie die in meerdere richtingen overspant (zie fig.1), maar ook bij een in één-richting overspannende vloer met een overspanning groter dan 10m. In dit geval zal er namelijk ook een naad zitten in de overspanning.

Voor de beoordeling van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren is een stappenplan opgesteld (het zogenaamde stappenplan 2019, zie fig. 2). In dit stappenplan wordt eerst nagegaan of er een kritisch detail aanwezig is. Is dit het geval, dan wordt gekeken naar de inwendige krachten veroorzaakt door de optredende belastingen ter plaatse van het kritische detail en wat de capaciteit is. Voor deze beoordeling zijn in het rapport rekenregels opgenomen. Indien er niet voldoende weerstand blijkt te zijn, dan moeten maatregelen worden genomen. Dit kan zijn of aanpassen van de belasting of het versterken van de constructie. Waar het stappenplan uit 2017 nog uitging van alleen breedplaatschillen vervaardigt uit zelfverdichtend beton die niet zijn opgeruwd, dient in het stappenplan 2019 ook de breedplaatschillen te worden gecontroleerd vervaardigt uit traditioneel beton of zelfverdichtend beton welke zijn opgeruwd.

Het voorstel in het rapport van Hageman is om de beoordeling van de breedplaatvloeren gefaseerd uit te voeren. Het ministerie van BZK heeft dit voorstel overgenomen. Als eerste zal de meest risicovolle gebouwen (CC3) moeten worden beoordeeld. Dit zijn gebouwen hoger dan 70m. en gebouwen met verminderde zelfredzame personen (ziekenhuizen, gevangenissen e.d.). Deze dienen voor 1 januari 2021 beoordeeld te zijn. Daarna volgen de overige gebouwen in volgorde van de gevolgklasse indeling.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 013-5210262.

Voor vragen, een gratis intake of offerte op maat, neem contact op met Jelle Lecluijze.