Renovatie Parkeergarage Centraal Arnhem, Kennis Event PNNL

Op 9 mei 2019 zal Solid Services aanwezig zijn en een presentatie geven tijdens het Kennis Event van PNNL. Dit Kennis Event staat in het teken van de renovatie van parkeergarage Centraal en andere zaken omtrent renovatie van parkeergarages.

Registreer hier
  • Constructieve veiligheid breedplaatvloeren
In mei 2017 is de nieuwbouw parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoeken naar de oorzaak bleek dat het probleem lag in een onvoldoende afschuifsterkte van het aansluitvlak tussen de breedplaatvloer en het ter plaatse gestort beton.
  • Home
  • Nieuws
  • Constructieve veiligheid breedplaatvloeren
19 Oct 2017

Constructieve veiligheid breedplaatvloeren

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een informatiedocument laten opstellen, waarin een stappenplan is opgenomen voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Voor de meest urgente situaties zijn ook maatregelen voorgesteld.

In het informatiedocument staat een stappenplan op basis waarvan kan worden bepaald wat het veiligheidsrisico van een gebouw is. Het gaat daarbij om gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd en een constructie hebben met geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen).

  • Ingestorte deel parkeergarage Eindhoven Airport.
  • Ingestorte deel parkeergarage Eindhoven Airport.
  • Ingestorte deel parkeergarage Eindhoven Airport.

Het stappenplan geeft aan dat van deze gebouwen een aantal aspecten moet worden onderzocht. Belangrijke vraag is of er ter plaatse van naden tussen de breedplaatvloeren een positief buigend moment aanwezig is. Is dat niet het geval dan zijn geen maatregelen nodig. Anders moet worden nagegaan of zelfverdichtend beton is toegepast zonder dat de vloer is opgeruwd. Is dat het geval en is bovendien de schuifspanning in het aansluitvalk hoger dan 0,40 N/mm², dan moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan zijn geen directe maatregelen nodig maar moet worden gewacht op aanvullend onderzoek.

In het document zijn verder maatregelen opgenomen die kunnen worden getroffen als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een urgent veiligheidsrisico. Het gaat om ofwel het tijdelijk verlagen van de belasting op de vloer ofwel het stempelen van de vloer. Dat zijn tijdelijke maatregelen. Definitieve versterkingsmaatregelen zijn nog in ontwikkeling.

Volgens de wet zijn gebouweigenaren ervoor verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Het ministerie heeft aan gemeentes gevraagd erop toe te zien dat eigenaren van gebouwen met een risico daadwerkelijk onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Download hier het informatiedocument.

Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over de aanpak, kunt u ten alle tijden contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 013-5210262.

Voor vragen, een gratis intake of offerte op maat, neem contact op met Jelle Lecluijze.