Ministerie komt met maatregelen voor bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

Donderdag 19-10-2017

In mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Uit twee onderzoeken naar de oorzaak van deze instorting bleek dat het probleem lag in een onvoldoende afschuifsterkte van het aansluitvlak tussen de breedplaatvloer en het ter plaatse gestorte beton. Omdat niet is uit te sluiten dat deze situatie zich ook in andere gebouwen kan voordoen, wil het ministerie van BZK dat de veiligheidsrisico’s bij bestaande gebouwen worden beoordeeld.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een informatiedocument laten opstellen door Adviesbureau Hageman, waarin een stappenplan is opgenomen voor de beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren.Voor de meest urgente situaties zijn ook maatregelen voorgesteld.

In het informatiedocument staat een stappenplan op basis waarvan kan worden bepaald wat het veiligheidsrisico van een gebouw is. Het gaat daarbij om gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd en een constructie hebben met geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen).

Het stappenplan geeft aan dat van deze gebouwen een aantal aspecten moet worden onderzocht. Belangrijke vraag is of er ter plaatse van naden tussen de breedplaatvloeren een positief buigend moment aanwezig is. Is dat niet het geval dan zijn geen maatregelen nodig. Anders moet worden nagegaan of zelfverdichtend beton is toegepast zonder dat de vloer is opgeruwd. Is dat het geval en is bovendien de schuifspanning in het aansluitvalk hoger dan 0,40 N/mm22, dan moet een risicoanalyse worden uitgevoerd. Is dat niet het geval, dan zijn geen directe maatregelen nodig maar moet worden gewacht op aanvullend onderzoek.

In het document zijn verder maatregelen opgenomen die kunnen worden getroffen als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een urgent veiligheidsrisico. Het gaat om ofwel het tijdelijk verlagen van de belasting op de vloer ofwel het stempelen van de vloer. Dat zijn tijdelijke maatregelen. Definitieve versterkingsmaatregelen zijn nog in ontwikkeling.

Volgens de wet zijn gebouweigenaren ervoor verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Het ministerie heeft aan gemeentes gevraagd erop toe te zien dat eigenaren van gebouwen met een risico daadwerkelijk onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Voor meer info over dergelijke onderzoeken: (013) 521 02 62 of mail advies@solidservices.nl

 

Bron en informatiedocument:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/05/informatiedocument-beoordeling-veiligheid-breedplaatvloeren-bestaande-bouw

 

 

 

 

Inspecteur/adviseur (40 uur)

Sta jij bekend om je Brabantse gemoedelijkheid en je Randstedelijke werkmentaliteit? Ben jij de intellectuele en technische collega die de naam Solid Services waarmaakt? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren naar de functie:

 Inspecteur/adviseur (40 uur)

 Hierdoor rijd/fiets je fluitend naar het werk

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van advies-, inspectie- en onderzoekstrajecten van aanlegsteigers, schoorstenen, parkeergarages en andere grote betonnen constructies. Bij deze trajecten ga je:

• schades aan betonnen constructies inspecteren, vaststellen en onderzoeken;
• rapportages en reparatie-/renovatie-adviezen opstellen;
• werkbeschrijvingen en renovatiebestekken opstellen.

 Jij bent …

• analytisch zo sterk als beton: je weet theorie goed te vertalen naar praktijk;
• een communicatieve hoogvlieger die graag samenwerkt met klanten en collega’s;
• nauwkeurig tot in het kleinste detail, zonder het grote geheel uit jouw arendsoog te verliezen;
• een leergierige collega die een kick krijgt van problemen oplossen;
• iemand die graag nieuwe technieken leert en deze snel onder de knie heeft.

Even checken

• “Ik heb minimaal een hbo-diploma bouwkunde of civiele techniek boven mijn bed hangen.”
•  “Ik beheers de Nederlandse taal in woord en geschrift.”
• “Het Microsoft Office-pakket kent voor mij geen geheimen.”
• “Familie, vrienden en oud-collega’s omschrijven mij als enthousiast en flexibel.”

 Picture perfect

Om het plaatje compleet te maken, zoeken we het liefst iemand met ervaring in de betonrenovatie. Zo niet, dan is er geen man/vrouw overboord.

Even voorstellen

Aangenaam: Solid Services. Wij zijn een Oisterwijks ingenieursbureau op het gebied van onderhoud en renovatie van gebouwen en constructies, met beton als specialisatie. Industrie, overheden, woningbouwverenigingen, VVE’s en universiteiten hebben een rotsvast vertrouwen in onze adviezen, inspecties, service en nazorg.

En wie zijn die klanten die mijn werk zo spannend maken?

Denk aan Akzo Nobel, Cargill, Yara, provincie Noord-Brabant, gemeente Den Haag, gemeente Tilburg, Havensteder, Wonen Breburg en VvE Diensten Nederland. Meer dan genoeg spanning en afwisseling!

Work hard, play hard

Solid Services is een jonge organisatie zonder rangorde. Wij zijn stuk voor stuk goed in wat we doen en waarderen dat aan elkaar. We werken hard, maar zijn ook altijd in voor een geintje. Brabantse gemoedelijkheid meets Randstedelijke werkmentaliteit.

Maak jij ons elftal compleet?

Ben jij onze nieuwe collega die onze opdrachtgevers naar grote hoogten stuwt? Dan leren we jou graag kennen. Zijn we een match, dan bieden wij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en geven we je volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Trap af door je cv en motivatie te mailen naar Patrick Dewez: advies@solidservices.nl. Vragen? Bel gerust naar 013 – 521 02 62.

Save the date: 25 jaar VABOR

Pin 28 september alvast in je agenda!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiemiddag van het KB-Kenniscentrum

Op woensdag 7 juni organiseert het KB-Kenniscentrum (in samenwerking met onder andere Solid Services) een studiemiddag in Utrecht. Kathodische bescherming (KB) van beton is niet meer weg te denken binnen het betononderhoud. In Nederland wordt KB inmiddels dertig jaar toegepast op beton. Deze methodiek heeft een stormachtige groei en ontwikkeling doorgemaakt. Dit gaat nog steeds door. Een goed moment om de laatste ontwikkelingen met elkaar te delen.

Geef je op voor de studiemiddag!

Voor meer informatie, het programma en inschrijven:

http://www.kb-kenniscentrum.nl/studiemiddag

Gemeente Breda waarschuwt VvE’s voor gevaarlijke balkons

Op 7 maart kwam Breda groot in het nieuws omdat de balkons van 160 flatwoningen per direct ontoegankelijk werden verklaard. De gemeente heeft besloten om niet af te wachten op een soortgelijke situatie elders in de stad. Alle VvE’s van flats, die na inventarisatie van de gemeente, eventueel tot de risicogroep behoren ontvangen een brief. In deze brief roept de gemeente de VvE’s op om een onderzoek conform CUR 248 te laten uitvoeren. Een goede gang van zaken omdat op deze manier gevaarlijke situaties tijdig worden onderkend.

De inspecties vallen niet onder de verplichting zoals omschreven in CUR 248 maar worden vanuit de zorgplicht uitgevoerd. Wij adviseren gebouweigenaren en beheerders nogmaals naar hun complexen te kijken of deze mogelijk ook in de risicogroep vallen.

Meer info: (013) 521 02 62 of mail advies@solidservices.nl

http://nos.nl/artikel/2161853-balkons-van-160-flatwoningen-in-breda-blijken-levensgevaarlijk.html

 

Inspectie op grote hoogte

Afgelopen week waren onze inspecteurs op grote hoogte aan het werk. Een welbekend gebouw voor iedereen uit Tilburg en omstreken; het hoofdkantoor van Interpolis aan de Spoorlaan in Tilburg. De natuursteen gevelelementen werden geïnspecteerd vanuit een gondelinstallatie.

 

 

Projectleider/Constructeur (40 uur)

Ben jij onze eerste?

Projectleider/Constructeur (40 uur)

Best spannend, hoor, zo’n eerste keer. Wij zijn dan ook heel nieuwsgierig naar jou. Want gezien de groei van onze jonge en dynamische organisatie, hebben wij behoefte aan jou.

Kortweg ben jij …

… verantwoordelijk voor het zelfstandig maken en controleren van berekeningen van bouwkundige of civieltechnische constructies en het modelleren van constructies om door te kunnen rekenen aan de hand van tekeningen en/of inspecties.

Wie ben jij?

• Jij maakt zonder problemen de vertaalslag van theorie naar praktijk
• Jij denkt in mogelijkheden en hebt overal wel een oplossing voor.
• Jij bent niet op je mondje gevallen en een echte teamplayer.
• Jij weet wat er speelt, maar je bent nooit uitgeleerd.
• Jij bent ‘king of you castle’, maar ziet de klant ook als koning.

Jouw takenpakket

• Vervaardigen van ontwerp- en uitvoeringsberekeningen voor alle voorkomende constructies in beton en staal;
• Aansturen en controleren reken- en tekenwerk van medewerkers of derden;
• Inventariseren van rekenwerk ten behoeve van projectcalculatie en planning;
• Procesbewaking vanuit technisch en budgettair oogpunt;
• Schrijven van rapportages en adviezen.

Afvinken maar!

• Afgestudeerd in Civiele Techniek of Bouwkunde;
• Een baas met rekensoftware zoals SCIA en Technosoft;
• Meerdere jaren werkzaam geweest in een soortgelijke functie;
• Iemand die het Nederlands zowel in woord als geschrift uitstekend beheerst;
• Meer dan bekend met alle Microsoft Office-pakketten;
• Een werkpaard met een flinke dosis enthousiasme.

Picture perfect

Om het plaatje compleet te maken, heb je ervaring met betonrenovatie. Is dat niet zo? Ook geen man/vrouw overboord.

Dat is dus wat wij zoeken, maar wie zijn ‘WIJ’?

Solid Services BV is een Oisterwijks ingenieursbureau op het gebied van onderhoud en renovatie van gebouwen en constructies, met beton als specialisatie. Industrie, overheden, woningbouwverenigingen, VvE’s en universiteiten hebben een rotsvast vertrouwen in onze adviezen, inspecties, service en nazorg. Wij zijn de spin in het web en stijgen 24/7 letterlijk en figuurlijk tot grote hoogtes voor onze (internationale) opdrachtgevers. Om pas weer af te dalen als het werk erop zit. Werk dat nooit gaat vervelen.

“My team is great. Everyone is smart, creative and hilarious.”

Solid Services is een jonge organisatie zonder rangorde. Wij zijn stuk voor stuk goed in wat we doen en waarderen dat in elkaar. We werken hard, maar zijn ook altijd in voor een geintje. Brabantse gemoedelijkheid meets Randstedelijke werkmentaliteit.

Maak jij ons elftal compleet?

En fungeer jij als twaalfde man, die onze opdrachtgevers naar grote hoogten stuwt? Dan leren wij jou graag kennen. Zijn we een match, dan bieden wij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en geven je volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Trap af door je cv en motivatie per post of per e-mail naar onderstaand adres te sturen:

Solid Services BV
T.a.v. Patrick Dewez
Beneluxstraat 21
5061 KD Oistewijk
T 013-521 02 62
advies@solidservices.nl  W www.solidservices.nl

 

 

Nachtelijk inspectie Den Haag CS

Ook in de nacht voert Solid Services inspecties uit. Op onderstaande foto zien we een van onze collega’s aan het werk op Centraal Station Den Haag.

 

Ministerie verplicht controle duizend galerijflats conform CUR 248

Bij galerijflats die gebouwd zijn voor 1975 moeten alle galerijvloeren worden gecontroleerd op veiligheid. Het gaat om ongeveer duizend galerijflats. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn. De gemeentes moeten zelf toezicht houden op de controles.

Het ministerie voor Wonen heeft de verplichting sinds december 2015 opgelegd waarbij een deskundig advies- of ingenieursbureau de controle moet uitvoeren. De controle dient uitgevoerd te worden conform CUR-aanbeveling 248. Solid Services kan u daarbij helpen waarbij de stappen uit de aanbeveling gehanteerd worden.

Mocht blijken dat de galerijvloeren constructief niet voldoende veiligheid kunnen bieden is actie noodzakelijk. Ook bij dit traject kan Solid Services u bij staan.

Al eerder heeft VROM* heeft een inspectiesignaal afgegeven over mogelijke problemen met galerijvloeren bij flatgebouwen. Een incident in Leeuwarden in 2011 waarbij de galerijvloer bezweek, was aanleiding voor VROM om onderzoek te doen naar de kwaliteit van soortgelijke galerijvloeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij zes van de elf flatgebouwen de galerijvloeren niet voldoen aan de minimum veiligheidseisen.

Meer info: (013) 521 02 62 of mail advies@solidservices.nl

 

Mooi nieuw project Solid Services: voorfiltergebouw in Katwijk

Solid Services krijgt regelmatig het verzoek om bijzondere objecten te inspecteren. Deze bijzondere projecten laten wij graag zien op onze website. Dit keer is dat het voorfiltergebouw in Katwijk.

De huidige eigenaar heeft Solid Services gevraagd een inspectie en onderzoek uit te voeren met als doel het gebouw weer de oude allure terug te geven. Het gebouw is enigszins vervallen en vertoont veel betonschades. Een fantastisch project waarin wij onze energie meer dan kwijt kunnen!

Meer info: http://rijksmonumenten.nl/monument/508785/voorfiltergebouw/katwijk/

Solid Services houdt toezicht in de diepste bouwkuip van Nederland

De laatste fase van de nieuwbouw van de ondergrondse parkeergarage Lammermarkt in Leiden is aangebroken. De betonnen vloeren worden nu voorzien van verschillende coatingsystemen.

Het ondergrondse bouwwerk in de vorm van een spiraalvormige wokkel telt zeven verdiepingen en reikt tot 22 meter diepte. Een imposant stukje engineering en wij zijn trots dat we als deelnemers een bijdrage kunnen en mogen leveren aan de bouw van een architectonisch hoogwaardige parkeergarage.

www.lammermarktleiden.nl

 

Inspecties ‘De kraan van Nederland’

‘De kraan van Nederland’ zoals deze markante betonnen constructie ook wel genoemd wordt, maakt deel uit van het Stuwenensemble Nederrijn en Lek waarmee in 1958 gestart werd om de waterhuishouding in Noord-Nederland te verbeteren en om de bevaarbaarheid van de rivieren te waarborgen.

Solid Services voerde inspecties en onderzoeken uit aan de betonconstructie en de conserveringslagen in het kader van de aankomende renovatie van de drie complexen die deel uitmaken van deze waterwerken: Hagestein, Amerongen en Driel.

Inspecties op Ibiza

Ook tijdens de feestdagen werken onze inspecteurs Rob Cools en Robbert Hardam gewoon door aan een bijzondere opdracht op Ibiza.

Deze opdracht is in samenwerking met PSVA bv uit Vianen. Onze collega’s vlogen in de ochtend na Tweede Kerstdag al om zeven uur in de ochtend. Gelukkig is het op Ibiza prima technisch weer!

Teamdag ENCI Maastricht

Vorige week zijn wij met het hele team naar ENCI Maastricht geweest. Een zeer indrukwekkend gebied om te zien!

ENCI Maastricht is de oudste fabriek van ENCI en opgericht in 1926 en ligt langs rivier de Maas. De fabriek beschikt over een groeve, een cementklinkeroven, een rollenpers en diverse kogelmolens om cement te malen, een verzendafdeling en een kade. Het fabrieksterrein is 33 hectare groot en de groeve bestrijkt zo’n 135 hectare.

ENCI Maastricht produceert jaarlijks circa 500.000 ton klinker en 900.000 ton cement. Uiterlijk in juli 2019 stopt ENCI met de klinkerproductie, hierna zal ENCI het halffabricaat klinker gaan importeren om dit vervolgens tot cement te vermalen.

Voor meer informatie: http://www.enci.nl/nl/enci-maastricht

 

Duidelijkheid over onderzoeksverplichting galerijflats (CUR 248)

Sinds 1 januari van dit jaar is het wettelijk verplicht dat eigenaren van gebouwen die gebouwd zijn vóór 1975, uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren controleren op veiligheid. Het is echter niet altijd duidelijk in welke situaties onderzoek moet worden uitgevoerd. De opstellers van de SBRCURnet publicatie 248 hebben hierop een nadere toelichting gegeven.

Minister Blok heeft eind 2015, met een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (artikel 5.11), een verplichting ingesteld, om “de staat van galerijflats met uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren, die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken, te (laten) onderzoeken”.

Het betreft een onderzoek zoals eerder bedoeld in het (in 2012 gepubliceerde) BZK-infoblad “Onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen”. Het onderzoek aan de betonnen vloeren moet worden uitgevoerd overeenkomstig SBRCURnet-publicatie 248 “Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave”. De uitkomsten van dit onderzoek moeten voor 1 juli 2017 in een rapport zijn vastgelegd.

Omdat deze onderzoeksverplichting in het kader van zorgplicht betrekking heeft op “betonnen galerij- of balkonvloeren”, is het voor eigenaren, onderzoeksinstellingen en controlerende instanties van de overheid niet altijd duidelijk in welke situaties onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Om hier duidelijkheid over te krijgen hebben de opstellers van Publicatie 248 overleg gevoerd met het ministerie BZK. Tijdens dit overleg is duidelijk geworden dat de onderzoeksverplichting zich beperkt tot galerijflats en de daarbij aanwezige uitkragende galerij- en balkonvloeren. Naar aanleiding van dit overleg komen de opstellers van Publicatie 248 tot de volgende toelichting en aanbevelingen.

Galerijflats

In de Regeling Bouwbesluit is beschreven dat het onderzoek naar de veiligheid van uitkragende en monoliet verbonden betonnen galerij- of balkonvloeren in galerijflats moet worden onderzocht volgens Publicatie 248 (2014) van SBRCURnet. Deze publicatie beschrijft in artikel 2.4 eenduidig wanneer de balkonvloeren van deze flatgebouwen moeten worden onderzocht:

– Balkonvloeren van flatgebouwen direct aan de kustlijn;
– Afwijkende (en met name grotere) afmetingen van de balkonvloeren, in vergelijking met de galerijvloeren van het betreffende flatgebouw;
– Balkonvloeren van flatgebouwen, waarbij is vastgesteld dat de galerijvloeren niet voldoen aan de eisen voor bestaande bouw.

In aanvulling op deze beschrijving in Publicatie 248 zijn de volgende punten van belang:

– Onder het begrip “galerijflat” moet worden verstaan: een (flat)gebouw waarin zich twee of meer galerijen boven elkaar bevinden, die bedoeld zijn als reguliere toegang tot de woningen;
– Met de omschrijving “direct aan de kustlijn” wordt een zone bedoeld tot 10 kilometer vanaf de zee (kustlijn).

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de volgende galerijflats niet onder de onderzoeksverplichting in het kader van de zorgplicht vallen:

– Flatgebouwen waar de galerijvloeren door consoles worden gedragen;
– Flatgebouwen waar de uitkragende vloeren door middel van zogeheten isokorven aan de achterliggende bouwconstructie zijn verbonden.

Andere flatgebouwen met uitkragende vloeren

Naast de hiervoor beschreven galerijflats, zijn er vele andere typen gebouwen waar uitkragende vloeren monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren of gevelbalken. Voorbeelden hiervan zijn balkonvloeren van portiekflats en torenflats met rondom uitkragende balkonvloeren en/of vluchtbalkons. Voor deze vloeren geldt de onderzoeksverplichting niet.

Maar ook deze vloeren moeten voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan bestaande constructies. Zoals vastgelegd in de Woningwet zijn eigenaren ervoor verantwoordelijk dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. Hoewel vanuit de rijksoverheid er geen wettelijke onderzoeksverplichting is opgelegd om deze uitkragende vloeren te controleren, kunnen eigenaren dit wel laten doen, om daarmee invulling te geven aan de algemene zorgplicht die in de Woningwet is beschreven.

Ook bij uitkragende vloeren van niet-galerijflats kan sprake zijn van een te lage ligging van de wapening in de vloeren, aanwezigheid van chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie, of een (te) zware belasting door bijvoorbeeld betonnen borstweringen. Publicatie 248 kan ook als basis dienen om deze vloeren te (laten) controleren of nog wordt voldaan aan de eisen in het Bouwbesluit.

De opstellers zijn van mening dat, om invulling te geven aan de algemene zorgplicht, het aan te bevelen is om in de volgende situaties ook in andere flatgebouwen onderzoek te (laten) verrichten volgens het onderzoeksprotocol beschreven in Publicatie 248:

– Uitkragende vloeren van flatgebouwen direct aan de kustlijn;
– Vloeren met een uitkraging groter dan 1,0 m én een woningbalkon met een breedte van ten minste 3 m, of op elkaar aansluitende doorgaande vloeren, al dan niet uitgevoerd met dilatatievoegen;
– Uitkragende balkon- of galerijvloeren die permanent relatief zwaar worden belast, bijvoorbeeld door een op de vloer geplaatste gemetselde of betonnen borstwering (gesloten vloerafscheiding).

Inpandig gesitueerde (gedeelten van) balkonvloeren hoeven hierbij niet te worden onderzocht.

Laagbouw met uitkragende vloeren

Uitkragende vloeren zijn ook toegepast in eengezinswoningen (balkons) en laagbouw met slechts één galerijvloer voor ontsluiting van de bovenwoningen. De gevolgen van en risico’s bij het bezwijken van deze constructies, zijn kleiner dan bij hoogbouw (flatgebouwen). Voor laagbouw geldt de onderzoeksverplichting voor galerij- en balkonvloeren niet.

Wanneer een van de situaties, zoals hiervoor beschreven voor “andere flatgebouwen” (kustlijn, grote uitkraging en/of zware belasting), zich voordoet is aan te raden om ook voor laagbouw de staat van de vloeren te laten beoordelen. Met een beoordeling in overeenstemming met Publicatie 248 wordt dan invulling gegeven aan de algemene zorgplicht voor gebouweigenaren.

Seminar constructieve veiligheid doorgestorte constructies: 12 mei 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn gebouweigenaren verplicht onderzoek uit te laten voeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren van galerijflats gebouwd voor 1975. Gemeentes moeten toezicht houden op de controles. Dit moet voor 1 juli 2017 gereed zijn. Als blijkt dat de constructie onvoldoende veilig is, moet de eigenaar maatregelen nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Gezien de kans dat deze galerijvloeren uiteindelijk bezwijken, moet er op korte termijn actie worden ondernomen.

Op donderdag 12 mei 2016 organiseert Solid Services in samenwerking met partners, ingenieursbureau Van de Laar, BOB Opleiding, Training en Advies en Triflex BV een seminar over de constructieve veiligheid van doorgestorte constructies. Wij verwelkomen u graag vanaf 13.30 uur in de Torenkamer van het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Het programma wordt afgesloten met een netwerkborrel en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Sprekers van Solid Services, van de Laar en Triflex informeren u deze middag over de veiligheidseisen, verantwoordelijkheden, risico’s, inspectiemethodes en over beschermingsmogelijkheden na herstel.

Het doel van deze middag is om kennis met u te delen over de veiligheidsrisico’s van uw vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan corrosie van uw wapening bij balkons en galerijen, of risico’s met betrekking tot de kwaliteit van betonnen constructies. Wij informeren u graag hoe u hiermee volgens de laatste regelgeving om moet gaan.

Deelname aan ons seminar is uiteraard kosteloos. U kunt zich aanmelden door te mailen naar advies@solidservices.nl of gebruik te maken van ons contactformulier.

Radio 2: Solid Services over het Holocaust-monument in Berlijn

In hartje Berlijn staan ruim 2.700 betonnen zuilen ter nagedachtenis aan de Joden die de Tweede Wereld oorlog niet overleefden. Het Holocaust monument vertoont scheuren en brokkelt af. Tijdens Knooppunt Kranenbarg, radio 2, heeft Solid Services haar visie gegeven op het aangetroffen schadebeeld.

Anno 2014 zijn al tal van scheuren zichtbaar in de ruim betonzuilen. Naar verluidt hebben autoriteiten al in 2010 een van de blokken verwijderd en vernietigd. De zuilen zijn hol en hebben circa 15 cm dikke wanden.  

De scheuren bevinden zich aan de boven- en zijkant van de zuilen en vertonen plaatselijk witte uitbloedingen. Op zuilen met grote betonschade zijn ijzeren banden geplaatst. Indien de schades niet op korte termijn worden aangepakt kunnen bezoekers van het monument gevaar lopen voor vallende delen beton.

Het complete radiofragment is te vinden op: http://go.3fm.nl/mobiel-radio2/gemist/fragment/145463.

Lezing Betondag

Provinciehuis Den Bosch: gevelrenovatie op eenzame hoogte

In 2012 en 2013 zijn de gevelelementen van het monumentale provinciehuis in Den Bosch gerenoveerd. De aanleiding was dat er sprake was van ernstige betonschade aan de achterzijde van de elementen van de hoogbouw. De schade moest worden gerepareerd, onder voorwaarde dat het uiterlijk van het monumentale pand van architect Maaskant onveranderd bleef en dat het pand tijdens de renovatie in gebruik bleef.
Een kunststukje op eenzame hoogte.

Lezing Betonreparatiemiddag

Woensdagmiddag 6 november organiseert de Betonvereniging
Kring Noord in samenwerking met de Vereniging van Gecertificeerde
BetonReparatiebedrijven (VBR) de 11de Noordelijke Betonreparatiemiddag.
Als thema is dit jaar gekozen voor: “Duurzaamheid en kwaliteit na 2013”.

Tijdens deze middag wordt onder andere door Solid Services een lezing gehouden over het duurzaam renoveren van het Provinciehuis Noord-Brabant te Den Bosch, een aankomend rijksmonument. Het door Hugh Maaskant ontworpen Provinciehuis is gebouwd in 1971. De technische mogelijkheden van geprefabriceerd beton bepalen op sterke wijze de specifieke vorm van het gebouw. Zo is de toren van ruim 100 meter hoog bekleed met 1100 betonnen elementen. Juist deze elementen vertonen ernstige betonschade. Uit oogpunt van duurzaamheid is besloten om de betonnen gevelelementen te renoveren en niet te vervangen. Aanmelding voor deze middag is nog mogelijk!

Is uw galerij of balkon nog wel veilig?

VROM* heeft een inspectiesignaal afgegeven over mogelijke problemen met galerijvloeren bij flatgebouwen. Een incident in Leeuwarden in 2011 waarbij de galerijvloer bezweek, was aanleiding voor VROM om onderzoek te doen naar de kwaliteit van soortgelijke galerijvloeren.

Uit dit onderzoek is gebleken dat bij zes van de elf flatgebouwen de galerijvloeren niet voldoen aan de minimum veiligheidseisen.

Type galerijvloer
Het gaat om galerijvloeren die vast zijn gestort aan de binnenvloeren van de woningen. De in het werk gestorte galerijvloeren/betonplaten kragen uit (uitspringen) en zijn veelal alleen aan de bovenzijde gewapend. Een direct zichtbaar kenmerk van dit type is het ontbreken van consoles (balken/
constructieonderdelen) onder de vloeren.

Het probleem
Er kunnen zich twee mogelijke problemen voordoen:
1. De wapening in de galerijvloer is onvoldoende.
2. De wapening in de galerijvloer is aangetast door putcorrosie.

Onvoldoende wapening
Het aantal of soort wapeningsstaven in de galerijvloeren is in sommige gevallen onvoldoende om de belasting veilig te dragen. Ook kunnen de wapeningsstaven te laag in de vloer zijn aangebracht. De belasting die galerijvloeren van een bestaand woongebouw moet kunnen dragen volgt uit het bouwbesluit.

Putcorrosie
De wapening kan in meer of mindere mate zijn aangetast door corrosie. In dit geval gaat het om zogenoemde putcorrosie onder invloed van ingedrongen chloriden. Deze kunnen afkomstig zijn van onder andere het dooizout dat in de winter is gestrooid om de galerijvloeren beloopbaar te houden. Putcorrosie vindt zeer lokaal plaats en is daardoor doorgaans niet zichtbaar aan het betonoppervlak. Het kan leiden tot spontane breuk zonder waarschuwing vooraf, zoals zichtbaar doorbuigen of scheuren in het beton.

Geen zichtbare scheuren
Aanwezigheid van scheuren in de galerijvloer ter plaatse van de woninggevel kan de indringing van de chloriden hebben versneld. Vaak zijn de vloeren gedurende de levensduur een keer voorzien van een nieuwe afwerkvloer en/of vloercoating. Dit maakt eventuele oude scheuren onzichtbaar, maar ook zonder scheuren kan chloride het beton binnendringen.
Het ontbreken van scheuren bewijst dus niet dat er geen putcorrosie is opgetreden. Zijn er wel scheuren dan is de kans op aantasting van de wapening groter.

Controle
Dit type galerijvloeren is in meerdere gemeenten in Nederland toegepast. Het gaat om galerijvloeren bij galerijflats met bouwjaren tussen 1955-1975.

VROM-inspectie adviseert hierbij het volgende te doen:
1. De aanwezigheid van het betreffende type galerijvloer (laten) vaststellen;
2. Als dit systeem aanwezig is, een inspectie (laten) uitvoeren door een onafhankelijk deskundig advies- of ingenieursbureau;
3. Als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is, maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen.

Voor dit onderzoek moet u een ter zake kundig installatie/adviesbureau inschakelen.
De Vereniging van Eigenaren of woningbouwvereniging is er primair verantwoordelijk voor, dat het flatgebouw voldoet aan de wettelijke voorschriften voor bestaande bouwwerken!

Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemde zaken kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door het contact formulier in te vullen of bel met kantoor onder telefoonnummer 013-5210262. Vraagt u naar Patrick Dewez.

Nieuwe website!

Na maandenlang voorbereiden is eindelijk de nieuwe website gereed! De functionaliteit is verbeterd en een deel van onze klanten en bijbehorende projecten zijn inzichtelijk gemaakt. Tevens stellen de medewerkers van Solid Services zich aan u voor.

Kijkt u rustig rond op onze website.